تمام ماجرا با نامه مهدی کروبی از روحانیون سیاسی و کاندیدای دوره نهم و دهم ریاست جمهوری به هاشمی ر
فسنجانی(دیگر روحانی سیاسی) اغاز شد.
مهدی کروبی در نامه اش از بدرفتاری مسئولان زندانها با زندانیان و حتی تجاوز جنسی به انها سخن گفته بود و البته تاکید کرده بود که در صورت عدم پیگیری به انتشار علنی نامه اقدام خواهد کرد!

پس از ده روز کروبی نامه را منتشر کرد و واکنش های مختلفی و البته هزینه هایی برای او در پی داشت.
علی لاریجانی نخستین بهارستانی بود که ادعاهای مطرح شده را تکذیب کرد.چند روز بعد احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس نیز با نگارش نامه ای محتوای نامه را نادرست خواند و از افتادن کروبی به چاه ویل ابراز نگرانی کرد!

ایمه جمعه تهران.قم و مشهد نیز واکنش های تندی به این نامه از خود نشان دادند.


اما مهمترین واکنش از سوی رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی صورت گرفت...او با نگارش نامه بلند بالایی به کروبی گوشزد کرد«كه جنابعالى امروز روشى ناهمگون با گذشته‌هاى درخشان خود در پیش گرفته‌اید و شاید موضعى همسان با آقاى منتظرى دارید»
روحانی البته این را هم اضافه کرده که«اگر حضرت امام در قید حیات بودند، بی‌تردید امروز با‌ آقاى شیخ مهدى كروبى همان برخوردى را می‌‌كردند كه دیروز با آقاى شیخ حسینعلى منتظری‌ ‌كردند. حضرت امام كه آقاى منتظرى را «فاسد، فاسق و مفسد» خواندند براى این بود كه می‌دیدند نامبرده با تأثیرپذیرى از منافقان و جاسوسان حاكم بر بیت خود به نامه‌پراكنى دست می‌زند و دروغ‌پردازی‌ها و شایعه‌سازی‌هاى بى شرمانه اطرافی‌ها را به عنوان «وحى منزل» در نامه‌هاى خود منتشر می‌سازد، كارى كه امروز جناب آقاى كروبى به آن مبادرت می‌ورزد و خوراك چرب و نرمى براى رادیوهاى استكبار جهانى و رژیم صهیونیستى فراهم می‌سازد.»

رییس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نامه اش از کروبی سوال کرده«هیچ اندیشیده‌اید كه در شما چه ناخالصى پدیده آمده است كه مهره‌ها و چهره‌هاى مرموزى مانند قوچانی، باقی، ‌سحرخیز، ابطحی، دباغ و...و... شما را از سنخ خود یافته‌اند و پشت سر شما قرار گرفته‌اند؟! آیا شما بر این باورید كه این حضرات به ویژه جناب آقاى دباغ (منظور آقای روحانی نام واقعی سروش است) امروز شما را در خط امام و انقلاب می‌دانند كه از شما حمایت می‌كنند؟»

روحانی در نامه اش از عناصر مشکوکی!نام برده که یا در زندان هستند و یا خارج از کشور. این تنها عماد الدین باقی بود که در سایتش جواب روحانی را داد.پاسخ جناب باقی متضمن پرسشهایی از روحانی نسبت به فاصله گرفتن روحانیون مبارز از او(روحانی) و همچنین کنار گداشتن او از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و چند سوال دیگر بود.

باری! کروبی با نگارش چنین نامه ای به دوست دیرینش(هاشمی رفسنجانی) و انتشار ان واکنش های بسیاری را برانگیخت.

گرچه کروبی با نوشتن نامه ای پاسخ احمد توکلی را داده و طی مصاحبه ای از اقدام خود را در برابر انتقادات ایمه جمعه دفاع کرده اما تا کنون جوابی به حجت الاسلام سید حمید روحانی نداده.
سوالات بسیاری نیز نسبت به این اقدام شیخ اصلاحات وجود دارد از جمله اینکه چرا نامه را به ریاست قوه قضاییه ننوشته و یا چرا شکواییه ای تنظیم نکرده؟!؟...با توجه به اینکه گفته شده هاشمی رفسنجانی همین نامه را به ریاست قوه قضاییه ارسال کرده بود.
کروبی گمان می کند با نگارش نامه (و باز کردن مسایلی که به گمانش تنها او از انها  خبر دارد) می تواند از انحرافات جلوگیری کند و البته رسانه های حامی او نیز در تشویق او به این دسته اقدامات دست داشته انگونه که هفته نامه شهروند پرونده ای ویژه تحت عنوان«رسایل شیخ» به نامه نگاری های کروبی پرداخته و در واقع او را در ادامه این خظ مشی تشویق کرده بود.