به نام خداوند!

دیر زمانی روحانیت پس از انقلاب اسلامی مستقیما  پا به عرصه سیاست گذاشته .از نزدیک مسایل اجتماعی و سیاسی  را دنبال کرده و درمقابل رخدادهای اجتماعی موضع گیری می کند.
در این جریان هر از چند گاهی شاهد موضع گیری روحانیون خارج از گود سیاست درباره مسایل سیاست داخلی و خارجی هستیم که گاه همسو با سیاست داخلی و خارجی دولت ست و گاهی در تقابل...از مواضع همسو می توان به تقدیر از دولت در نقش فعالانه ای که در سیاست خارجی ایفا کرده اشاره کرد. و از مواضع مخالف میتوان از مخالفت مراجع با انتصاب رحیم مشایی به معاون اولی ریاست جمهوری و یا موضع گیری در رابطه با ادغام سازمان حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی وگردشگری نام برد

روحانیت طیف وسیعی را دربر می گیرد که یک سوی آن را طلاب محصل در حوزه های علمیه تشکیل می دهد و در سوی دیگر مراجع تقلید و فقهای به نام حوزه هستند که بعضی از آنها مستقیما و از نزدیک رخدادهای سیاسی را پیگیر هستند . و بعضی دیگر هر از چند گاهی و در مواقع احساس ضرورت موضع گیری کرده.پیام و یا فتوایی اجتماعی سیاسی صادر می کنند.


از مراجع و فقهایی که مستقیما سیاست را دنبال کرده و یا می کنند می توان به حضرت امام خمینی(ره) و ایت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نام برد.همچنین از علمایی چون شهید ایت الله دکتر بهشتی.ایت الله قدوسی.دکتر مفتح و ایت الله مصباح یزدی نام برد. مراجعی نیز هستند که موقتا به سیاست می پردازند. این دسته را مراجعی چون ایت الله مکارم شیرازی. صافی گلپایگانی. نوری همدانی و جوادی آملی تشکیل می دهند.

در این میان گروهی از روحانیون نیز هستند که سالیانی به تحصیل در حوزه مشغول بوده.سپس راه سیاست در پیش گرفته اند.نکته قابل توجه اینکه:وجهه سیاسی این عده بر وجهه دینی شان غلبه دارد. از این گروه می توان به سید محمد خاتمی.مهدی کروبی.محمد علی ابطحی.قدرت الله علیخانی اشاره کرد.موضوع این پست ها را برسی کنش و واکنش های سیاسی روحانیون(اعم از طلاب.اساتید حوزه.مراجع و فقها و همچنین فعالان سیاسی ای که سالیانی در حوزه تحصیل کرده سپس به بزرگراه سیاست قدم نهاده اند) تشکیل می دهند.
به عنوان نمونه می توان از موضع گیری های ایت الله مکارم شیرازی پیرامون مسایل اقتصادی ایران و عملکرد دستگاه سیاست خارجی دولت اشاره کرد.
همچنین از اختلافات و مناظرات روحانیون سخن خواهد رفت...موضوع دیگری که به آن پرداخته خواهد شد ارتباط چهره های شاخص حوزوی با دانشگاهیان است...ارتباطات دکتر شریعتی با شهید مطهری و در این اواخر مناظرات و بگو مگوهای ایت الله مصباح با دکتر سروش نیز برسی خواهد شد.

شایان ذکر ست که رعایت انصاف و اخلاق وبنگاری پیش شرط هر نوشتاری خواهد بود.