مهدی کروبی«شیخ تغییر» مدتی است که به خیابان گردی روی آورده است.


به گزارش«جوان آنلاین»،اخبار رسیده حکایت از آن دارد مدتی است که وی به همراه یکی از نمایندگان مجلس واعضای مجمع روحانیون مبارز بعد از ظهرها را مشغول گشت و گذار در خیابان ها با اتومبیل می باشد.

وی روزگذشته پس ازمشاهده تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی که در راستای اجرای طرح «امنیت محله محور» مشغول فعاللیت بوده اند،بازهم توهم گریبانگیرش شده و دراظهاراتی گفته است،این ها از الان آماده اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها و به میدان آمدن سبزها شده اند!