رئیس جمهور، ادبیاتش متین و فاخر باشد

رئیس دستگاه قضا به لحن سخنان احمدی نژاد نیز واکنش نشان داد و افزود: «توقع ‌ما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد». گفته های لاریجانی اشاره به ان بخش از سخنان احمدی نژاد بود که ضمن نقد قوه قضاییه گفته بود:  حتی اسمی از کسی برده نشده است، قاضی می‌گوید این مطلب به فلان شخص می‌خورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته می‌شود و نقد می‌شود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید.

http://www.rajanews.com/Files_Upload/13251.jpg

ایت الله املی لاریجانی در ادامه سخنانش این را هم افزود که:« من از باب یک شهروند عادی این مملکت چنین توقع حقی را از ایشان دارم. این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید و در جلسه رسمی آن هم رئیس جمهور این کشور؟ چنین سخنانی قابل توجیه نیست و دوستانه عرض می‌کنم صحیح نیست».