حامی سر سخت منتظری 
سراج الدین موسوی به صراحت از هواداران  سر سخت مرحوم منتظری بوده است. نزدیکی وی به منتظری به حدی بود که  پس از اینکه منتظری از حکم دادگاه در مورد مهدی هاشمی(برادر دامادش) اطلاع یافت، برای پیشگیری از اجرای حکم، توسط سراج الدین موسوی یادداشتی را برای امام ره ارسال نمود.جالب اینکه حتی نامه (6/1/68) امام خمینی به منتظری هم او را به تجدیدنظر در این گرایش وا نداشت. شاید همین علاقه به مرحوم منتظری بود که موجب شد وی به وصلت دختر خود با بیت مرحوم منتظری رضایت داده ودختر وی عروس سید هادی هاشمی داماد  منتظری شود.

 
حامی سر سخت میرحسین
سراج الدین موسوی که از حامیان سرسخت میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود،سابقه همکاری با وی را نیزدرکارنامه فعالیت های خود دارد. وی در در دولت موسوی مسولیت کمیته انقلاب اسلامی را برعهده داشت.
نکته جالب این که زمانی که میرحسین موسوی درپیش از انتخابات وعده جمع کردن گشت های ارشاد را در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد بسیاری از افراد به یاد گشت های منکرات دولت وی به مسئولیت سید سراج الدین موسوی افتادند.همو که مردادماه سال 65 در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود: با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی، بدحجاب ها ازگذرنامه، گواهینامه رانندگی و دانشگاه محروم می شوند! .
 سراج الدین موسوی که مسئولیت دفتر حضرت امام(ره) در قم را نیز بر عهده دارد، این دفتر را در ایام انتخابات ریاست جمهوری در اختیار موسوی قرار داده بود و در جریان رویدادهای اخیر هم مسئولیت هماهنگی علمای قم با میرحسین را بر عهده داشت.  به گزارش برخی منابع، سراج الدین موسوی همچنین برای حمایت از مهندس موسوی هماهنگی‌هایی با مجمع محققین و مدرسین و یوسف صانعی انجام داده بود.
 


دیدار با محسن آرمین یکی دیگر از متهمین ضد امنیتی حوادث پس ا زانتخابات
 

 
سراج الدین و پاکستان
وی که در دوره اصلاحات سفیر ایران در پاکستان بوده نقش اصلی درسفرهای سید حسن به این کشور جهت پروژه های مطالعاتی وی، برعهده دارد. موسوی در پاکستان دارای موسساتی است که با رویکرد سیاسی اداره می شود.وی که ارتباط خود با دفتر و بیت مرحوم منتظری رابه علت روابط سیاسی و فامیلی همچنان حفظ کرده کتابخانه ای را به نام اقبال لاهوری در قم تاسیس کرده که گفته می شود محل حضور و نشست های سید حسن خمینی و دیگر اعضای بیت امام می باشد.
وی همچنین در طول چند ماهه گذشته بازهم فعال بوده و گفته می شود در پشت پرده برخی از تصمیم سازی ها حضور داشته است.بگونه ای که گفته می شود نامه مهدی کروبی به رئیس رسانه ملی در سال گذشته که در آن ادعا شد فیلم هتک حرمت امام(ره) را صدا و سیما مونتاژ کرده، با تحریک و قلم وی نوشته شده بود.
 


دیدار با سید محمد ابطحی از متهمین حوادث پس از انتخابات به همراه سید حسن
 

جوان