آتشی که دامن گیر اتش افروزان  شد

پایان انتخابات اغاز فصل جدیدی از کمکش های خیابانی بود. فصلی که امید نخبگان جامعه به بلوغ سیاسی رای دهندگان و طرفداران نامزدها را نامید کرد...در ایام تبلیغات علی رغم شور انگیز بودن تلاشهای دو طرف اما شاهد بودیم که طرفداران کاندیدها یکدیگر را به صبر و خویشتنداری دعوت می کردنئد و حتی الامکان از درگیر شدن پرهیز داشتند.

هر طرف خود را برای پیروزی و کسب اکثریت اماده می کرد...یکی خود را برای شکستن سنت هشت ساله(دو دور ریاست جمهوری پی در پی) و دیگری برای احراز پیروزی مجدد.اما این خویشتنداری چندان به طول نیاجامید. انگونه که سه طرف به روند برگزاری انتخابات معترض بودند و طرف دیگر بر صحت انتخابات تاکید داشت..

اغاز انتحار

با تخریب اموال عمومی و دولتی توسط شکست خوردگان و معرتضان و البته کسانی که فقط برای اشفته کردن فضا امده بودند بی انکه مطالبه خاصی داشته باشند. درگیری و جدال چند طرفه به اوج خود رسید...تهران روزهایی به خود میدید که 30 سال پیش از ان نظام جدیدی روی کار اورده بود...خونهای مردم به زمین ریخته شد...خوانهایی که توسط یک طرف شهید اعلام و تلاش شد تا به مرز 72 نفر برسد.

میر حسین موسوی در این وسط از تمام ظرفیت خود برای در صحنه نگه داشتن مردمان بکار برد...او پی در پی بیانیه صادر و معترضان را به مانده در خیابانها تشویق کرد.اما این اغازی بود که پایانش در دست قلم به دست بیانیه نویس نبود.

دامن گیر شدن اتش

مهدی کروبی و میر حسین موسوی که به امید به زانو در اوردن رهبری و شورای نگهبان مردم را به خیابانها و تظاهرات دعوت می کردند.غافل از ان بودند که این شعله ای نیست که در صورت برافروختن جمع کردن ان به این سادگی ها امکان پذیر باشد.

شخص ایت الله کروبی چندین بار مورد هجمه قرار گرفت او در نماز جمعه ای که هاشمی رفسنجانی اقامه کرد مضروب شد و امامه اش به زمین افتاد به گونه ای که مامور حفاظت او مجبور به استفاده از گاز اشک اور گردید.
همچنین در بازدید از نمایشگاه مطبوعات صورت او را زخمی کردند.

میر حسین موسوی نیز که قصد بازدید از همان نمایشگاه را داشت با تلاش ماموران حراست از این کار منصرف شد... همچنین چند زن قصد حمله به زهرا رهنورد در فضای فرهنگستان هنر داشتند که ازین کار ناکام مانده بودند. این برخوردها نتیجه رادیکالیزه کردن فضای سیاسی توسط موسوی و کروبی بود.

زبده ترین تیم حفاظت برای اتش افروزان

رهبر معظم انقلاب فرموده بودند که من به این اشخاص پیغام دادم که شاید شما اغاز گر ماجرا باشید اما پایان ماجرا به دست شما نخواهد بود.و همین گونه نیز شد.

 با ترور مشکوک خواهر زاده موسوی و نزدیک تر شدن حلقه ترورهای مشکوک به سرشاخه های اصلی, انگونه که اعتماد خبر داده زبده ترین تیم محافظت برای کروبی و خاتمی و موسوی در نظر گرفته شده. و این نشان از ان دارد که در جناح موسوی گروه و افرادی هستند که حتی به نزدیک ترین افراد و خویشان وا رحم نمی کنند و در صورت توان حتی برای جان شخص او نیز حرمتی قایل نخواهند بود.

کروبی و موسوی و خاتمی که هر سه در بحران سیاسی ایران نقش ایفا کرده اند اکنون در منجلاب به وجود اورده گرفتار شده اند به گونه ای که نظام برای پیشگیری از تبدیل شدن این سه نفر به پیرهن عثمان از زبده ترین نیروهای محسوس و نامحسوس اطلاعاتی برای مراقبت از انان استفاده می کند.